Flera anställda inom kostenheten i Kävlinge kommun har redan gått igenom valideringsprocessen. Det handlar om bedömning av kunskaper i matlagning, miljö, hygien, bemötande och näringslära. En av dem som är klara och snart får kalla sig kock är Laila Lindstedt som är ekonomibiträde och jobbar i cafeterian på Kävlinges kommunhus.

– Det har gått jättebra, det är kul att få göra något som man älskar.

Nu ska hon läsa in de 300 gymnasiepoängen som återstår för hennes del.

– I slutet av oktober eller början av november kommer jag att vara färdigutbildad, säger Laila Lindstedt.

Det tar tre dagar att bedöma hur många av 1200 gymnasiepoäng (som motsvarar det treåriga restaurang- och livsmedelsprogrammet) en anställd inom kostenhet behöver läsa in för att få kalla sig för kock.

Jan Rehn, ombudsman på Kommunals arbetslivsutvecklingsenhet, är positiv och hoppas på att fler kommuner ska använda sig av programmet.

– Vi i Kommunal har länge efterlyst ett mätverktyg av den här sorten. Utbildningsmässigt är det jättebra om vi har en modell som ser likadan över hela landet, säger han.

Kävlinge kommun plockade in programmet som del av målsättningen att ge baspersonalen inom kostenheten en formell utbildning.

– Syftet är dels att höja yrkesstatusen. Vi vill tala om att det är viktigt med utbildning i det här yrket, att man har gått samma utbildning, säger Lilian Gullberg som är utbildningssamordnare på socialtjänsten i Kävlinge kommun.

Kunskapsföretaget Lernia har utformat programmet.