Arbetslösheten kommer att fortsätta att vara den stora utmaningen för svenska politiker de kommande åren, förklarade LO:s chefsekonom Ola Pettersson, och återlanserade LO:s 70-miljarderspaket från förra året. Det är ett förslag där LO vill se satsningar på bland annat höjt tak i a-kassan, ökade statsbidrag till kommunerna, satsningar på järnvägar, bostäder och yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning.

– Vi tror att ett sådant paket skulle öka sysselsättningen med 100 000 fler sysselsatta och minska arbetslösheten med ungefär två procent, sade Ola Petersson.