På senare tid har vi kunnat läsa i media om flertalet exempel på otrygga anställningar och folk som utnyttjas på arbetsmarknaden. Det kan handla om löner som ligger långt under gällande avtal eller tillfälliga och osäkra anställningar som kan sägas upp med kort varsel. Framförallt unga vittnar om den press som det innebär att arbeta som timvikarie där man tvingas sitta och vänta på att telefonen ska ringa för att man med kort varsel ska få rycka in för att jobba ett par timmar. Att planera sin ekonomi blir omöjligt, eftersom man aldrig vet hur mycket man får jobba just den månaden. Andra får ”provjobba” ett tag, bara för att veta att det sen inte finns plats för en anställning efter det.

Ofta tror vi att allt detta sker i arbetsmarknadens utkanter, där oseriösa företagare utnyttjar mångas utsatta situation. Och att liknande saker inte kan ske när det offentliga anställer. Så är tyvärr inte fallet. Stockholm stad borde vara ett föredöme som arbetsgivare. Så är det tyvärr inte idag. Moderaterna har gjort en rad misslyckade upphandlingar som illustrerar detta alltför tydligt. I Råcksta i västra Stockholm skulle kommunala Stockholms parkering renovera ett parkeringshus. När bygget inspekterades av Byggnads så visade det sig att byggarbetarna, mot reglerna, bodde på arbetsplatsen i baracker och att de tjänade 35 kr i timmen, en femtedel av avtalsenlig lön.

Ett annat exempel som avslöjats är upphandlingen med städföretaget Belesia. I det fallet så blev hundratals lokalvårdare i Stockholm utan lön, trots att det är Stockholms stad som har beställt städningen. Belesia stod på konkursens brant, trots det upphandlades bolaget av den borgerliga majoriteten. När Sten Nordin fick frågor om hur det kunde skötas så illa så gjorde han som vanligt, vägrade att svara på medias frågor.

Många problem skulle kunna undvikas om staden skriver in krav på kollektivavtal i upphandlingspolicyn – men det har alliansen inte velat göra. Det är vi djupt kritiska till. När vi nyligen beslutade om en ny upphandlingspolicy så röstade moderaterna ner vårt förslag på att kräva kollektivavtal. Det som vi troligtvis kommer få se mer av framöver är en utveckling där staden köper tjänster utan krav på kollektivavtal – vilket ökar risken att vissa entreprenörer påtagligt sänker lönerna.

Det första vi kommer att göra efter att vi vunnit valet är att riva upp upphandlingspolicyn, och ställa krav som gör att vi vet att dem vi anlitar har kollektivavtal. Stockholm ska konkurrera med bra villkor – inte sänkta löner. Det går att göra något åt situationen – och Stockholm under ett socialdemokratiskt styre kommer gå före.

Roger Mogert,
oppositionsborgarråd (S), Stockholm