Varje månad förra året deltog i genomsnitt över 12 000 personer i en arbetsmarknadsutbildning. Liksom alla andra insatser inom arbetsmarknadspolitiken ska den bidra till att öka jämställdheten, men så ser det inte ut.

I korthet är det fler män än kvinnor som får möjlighet att gå en arbetsmarknadsutbildning, männen finns främst inom de utbildningar som i högre grad leder till arbete och de är också överrepresenterade inom de utbildningar som kostar mest.

Det vill säga: färre kvinnor får gå en arbetsmarknadsutbildning, de som går en gör det inom ett område som har mindre chanser till jobb och deras utbildningar får dessutom mindre ekonomiska resurser.

Tidigare hade Arbetsförmedlingen ett uppdrag som sade att arbetsmarknadsutbildningarna skulle användas för att bryta könsmönster. Det uppdraget tog den borgerliga regeringen bort efter att de vunnit valet 2006.

– Tidigare regering hade ett tydligt mål att utbildningarna ska användas för att bryta könsmönster och det satte tryck på Arbetsförmedlingen och på de riktlinjer vi arbetar efter. Men målet togs bort med regeringen som tillträdde 2006, säger Mats Wadman, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Är de ökade könsskillnaderna i arbetsmarknadsutbildningarna en konsekvens av att målet togs bort?

– Ja, det tror jag nog. På så sätt att det tidigare var tydligt sagt att mönstren skulle brytas.

Vilka som går vilken arbetsmarknadsutbildning är starkt könskodat. Män går i hög utsträckning utbildningar inom bygg/anläggning, datateknik, maskin och transport. Kvinnor är i majoritet inom vård/omsorg, kundservice och restaurang.

Arbetsförmedlingen konstaterar i sin jämställdhetsanalys av arbetsmarknadsutbildningarna mellan 2007-2013 att det inte ”skett någon utjämning av könsfördelningen inom utbildningsinriktningarna under tidsperioden, snarare är det så att könsskillnaderna har förstärkts.”.

Överlag får färre än tidigare jobb efter en arbetsmarknadsutbildning, effekten ligger nära noll. Orsaken är att personer längst ifrån arbetsmarknaden prioriteras och att de har fortsatt svårt att få en anställning även efter utbildningen.

Mellan 2007 och 2013 har 63 procent av deltagarna varit män och 37 procent kvinnor.

När det gäller arbetspraktik deltar ungefär lika många kvinnor som män, och arbetspraktiken bidrar också i viss utsträckning till att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden.