Er fritidsledarutbildning fyller 50 år i år, vilken är den största förändringen yrket har gått igenom på de här åren?

– I början var utbildningen ettårig, i dag är den tvåårig. Då höll man på att bygga ut fritidsgårdsverksamheten i stor skala. Stockholm satsade rejält och byggde fina ändamålsenliga gårdar med många rum för olika aktiviteter. På 80-talet jobbade man mycket med demokrati och delaktighet. Sen kom 90-talet och då var det nedskärningar och dåliga tider, man krympte verksamheten och vi fick mindre lokaler och så.

Hur har besparingen påverkat yrket?

– Vi jobbar med hela Storstockholm och ser kommuner som satsar mycket, medan fritidsledarna i Stockholms stad har blivit lämnade väldigt ensamma och det är ont om fortbildning exempelvis.

Är det skillnad på vilka som söker sig till utbildningen i dag jämfört med tidigare?

– Det har alltid varit en ganska blandad grupp med folk med mycket teoretisk bakgrund och andra som är mer praktiskt inriktade. Alla sorterna behövs. En stor förändring i dag jämfört med 60- och 70-talet är att man i dag inte måste gå till en speciell plats för att träffas, utan man träffas på nätet. Det ger mer utmaningar i jobbet, men de flesta fritidsledare jobbar med ungdomar på nätet i dag.

Tror du att utbildningen kommer finnas kvar om 50 år?

– Vi tror att det alltid behövs kompetenta ledare. Vi har skaffat mycket mer kunskap om yrket nu än vad som fanns för 50 år sedan, både vad gäller metoder och ledarskapsutveckling. Det kommer fortsätta att behövas goda mötesplatser och sammanhang där ungdomar kan stråla samman på riktigt, inte bara i den virtuella världen, utan att fördöma den.