Aprillönen blev något högre än vanligt för 14 skötare i Skellefteå.

Det finns ett lokalt kollektivavtal på Skellefteå lasarett som innebär att de arbetslag som inte går på en arbetstidsmodell men jobbar både dag och natt ska kompenseras med 300 kronor plus två timmars arbetstidsförkortning per natt. När den aktuella arbetsplatsen, Gästhuset, vid den psykiatriska kliniken i Skellefteå, startade upp verksamheten för sju år sen missade landstinget att informera om avtalet.

– Det är information som inte har gått fram, säger Sven-Anders Strand, HR-chef vid Västerbottens läns landsting.

Enligt Kommunals sektionsordförande, Gudrun Danielsson Lindgren, ville arbetsgivaren i inledningen av förhandlingarna lösa frågan med att betala ut ett schablonbelopp för två år.

Men personalen kunde bevisa hur de hade jobbat, natt för natt, under de sju åren.

– Vi hade som tur är sparat almanackor där vi hade satt in schemat för all personal dygn för dygn, berättar Tina Stenlund.

Misstaget uppdagades av en slump, säger hon.

– Vi hade för 1,5 år sen några nyanställda som hade varit på andra ställen på sjukhuset, och de undrade varför inte vi fick den här ersättningen.

Hon själv har nyligen fått 8 000 kronor i kompensation, för utebliven ersättning. Men för två av skötarna i personalgruppen innebar detta alltså en aprillön i år på över 250 000 kronor.

– En del av oss är nog lite chockade över summorna.

Sven-Anders Strand på landstinget förklarar att förslaget om en schablonsumma kom tidigt i förhandlingarna.

– Det var i en situation då vi inte var medvetna om att det gick att plocka fram uppgifterna.

Krävs det att personalen för bok över hur man jobbar för att rätt ersättning ska betalas ut?

– Nej de här uppgifterna finns ju i personalsystemen.

Men varför föreslog ni då ett schablonbelopp?

– Det var i ett läge då vi valde mellan att snabba på processen eller att gå till botten och gräva fram uppgifterna, och vi valde ju sen det senare i överenskommelse med Kommunal.

Blir det kännbart för landstingets ekonomi att behöva punga ut med de här pengarna?

– Det vill jag inte värdesätta på det viset. Det är en ersättning de har rätt till, enligt ett kollektivavtal. Det är inte mer med det, säger Sven-Anders Strand.

Förutom de 300 kronorna har arbetstidsförkortningen på två timmar omvandlats i pengar. Och semesterersättning har lagts på dessutom.