– De har varit ledsna och förtvivlade, säger Diana Bergeskans, kommunalare och krissamordnare i Högsby kommun.

Hon jobbar som personlig assistent, men är också sammankallande i kommunens Posom-grupp (psykosocialt omhändertagande) som tidigt kopplades in. Det var på fredagen den 4 april som en 21-årig man greps misstänkt för våldtäkt på en femårig flicka på en privat förskola i kommunen. På lördagen samlade krisgruppen de sju anställda och förskolechefen för att ge dem stöd.

– Alla var jätteledsna. De tyckte att herregud vi har inte sett något! Och hur kunde det här hända utan att vi märkte det? Men när det börjar en ny personal på en arbetsplats så är det ju inte så att någon bemöter den med misstro. Det hade ju skett en kontroll av personen, säger Diana Bergeskans.

På mötet fick de anställda information om hur människor reagerar på kriser. Sömnlöshet, gråtattacker och högt blodtryck är inte ovanligt. Det är viktigt att de som drabbas känner till det och förstår att det är en normal reaktion. På söndagen träffades personalen för att planera nästa veckas verksamhet. Förskolan är öppen som vanligt.

– Vi har pratat om hur de ska förhålla sig till barnen. Personalen kan inte stå i grupp och prata om det här utan måste skapa en trygghet för barnen. De måste också komma överens om vad de svara om barnen frågar om det som hänt, säger Diana Bergeskans.

När föräldrarna fick reda på vad som hänt och började fråga sina barn uppdagades fler misstänkta fall av övergrepp. Totalt finns nu 15 polisanmälningar mot 21-åringen, som var praktikant från Arbetsförmedlingen. Barnen är mellan två och sex år gamla och 13 fall rör barn som går på förskolan där mannen praktiserade. 21-åringen är häktad på sannolika skäl misstänkt för åtta fall av bland annat grov våldtäkt och grova sexuella övergrepp mot barn.

Diana Bergeskans har gått utbildningar i traumapsykologi och arbetat med flera krissituationer som inträffat i kommunen, men aldrig något så stort som det här.

– Det måste vara en av de värsta tragedier som har drabbat en svensk förskola, säger hon.

När fler barn visade sig ha blivit utsatta, kopplade Diana Bergeskans in krisexperten Peter Jonsson som bland annat arbetat med krisarbetet efter attentatet i New York den 11 september.

– Jag kände att vi behövde hjälp, säger Diana Bergeskans.

Hur har de anställda bemötts av föräldrarna?

– Det har naturligtvis varit de som varit arga, andra gråter.

Minst lika jobbigt har medietrycket varit, menar hon. De anställda har känns sig jagade av journalister som sökt upp dem hemma.

Enligt Diana Bergeskans har förskolechefen hanterat händelsen bra.

– Hon kallade tidigt till möte med föräldrarna och krismöte för personalen. Hon har skött den biten väldigt bra och personalen har stöttat varandra väldigt mycket.

Hon är rädd för att händelsen kommer att göra det svårare för män att få jobb i förskolan.

– Jag har själv jobbat inom barnomsorgen i nio år och jag vet att män behövs där.

Förskolan var tidigare ett föräldrakooperativ, men blev privat för ett år sedan. Drygt 40 barn finns i verksamheten där också ett fritids ingår. Tre av de anställda är medlemmar i Kommunal och sektionen i Högsby har kontaktat dessa för att erbjuda stöd.

Företaget har inte kollektivavtal. Enligt Högsby kommun fanns inga signaler om att verksamheten hade brister, men kommunen kommer att utreda det. Förskolan hade kollat mannen mot belastningsregistret innan han fick sin praktikplats. 21-åringen har erkänt övergreppen.