Det är föreningen Liv i Sverige som samlat berättelser från äldreomsorgen till en antologi.

– Vi gick ut med ett skrivupprop och fick in ungefär 130 berättelser. De skulle vara aktuella, så vi valde bort många bra, berättar bokens redaktör Siv Hågård.

Här får olika röster från äldreomsorgen höras – personal, volontärarbetare och nära anhöriga. Det gemensamma för dem alla är att de talar om tidsbrist, menar Siv Hågård, som därför är nöjd med titeln ”Alltid någon annan som väntar”.

– Både vårdgivare och anhöriga är överens: det finns inte tid. Och det känner vårdtagare också av.

Kommunalaren och undersköterskan Robert Jonsson jobbar på ett sjukhem utanför Örnsköldsvik. Han är en av dem som bidragit till boken med sin dikt ”Dödens korridor”.

byter en blöja, försöker göra det värdigt, hålla en moral
en dement, förvirrad man rusar rakt in
utbrister var är vi, vad är det som smäller
är vi i Baghdad
nej min vän du är i Övik, närmare bestämt i Själevad

– Just under den tid då jag skrev texten var vi inne i en jobbig situation med hög arbetsbelastning och många dödsfall. Det var slitsamt. Då bara kom texten till mig.

Skrivandet hjälper honom att utvecklas mänskligt och känslomässigt. Det är ett uttryckssätt som Robert tycker om.

– Tidigare har jag funderat mycket men utan att fästa det på ett papper. När jag började läsa Marcus Birros texter insåg jag att jag kunde relatera till bildspråket och började skriva. Och sen har det snurrat på.