Vårbudgeten från Vänsterpartiet innehöll också flera satsningar med fokus mot låginkomsttagare. I V:s förslag får sjuka, arbetslösa och föräldralediga en sänkt skatt med ungefär 500 kronor i månaden samtidigt som personer som tjänar mer än 30 000 kronor i månaden får höjd skatt.

– I dag betalar en sjukskriven eller arbetslös med en inkomst på 12 000 kronor ca 900 kronor mer i skatt än den som har ett jobb med en inkomst på 12 000 kronor. En pensionär betalar 300 kronor mer i skatt. Det är dags att välja en annan väg, sade Ulla Andersson, partiets ekonomiskpolitiska talesperson när hon presenterade budgeten.

Hela välfärden tilldelas mer resurser i Vänsterpartiets budget. Det gäller förlossningsvård, fritidshem, förskolor, äldreomsorg och sjukvård. Det handlar om mindre barngrupper, barnomsorg på obekväm arbetstid och mer personal.

Även a-kassa och sjukförsäkring, underhålls- och försörjningsstöd vill Vänsterpartiet höja.

Partiet vill att fler barnskötare vidareutbildar sig och föreslår att den som gör det på halvtid ska få behålla 75 procent av sin lön. Det ska också finnas möjlighet att validera sina kunskaper.

Inom äldreomsorgen vill V skjuta till pengar för att få en ökad bemanning. Enligt partiets egna beräkningar skulle det kunna bli 9000 fler undersköterskor om tre år.

För att bekosta detta vill Vänsterpartiet höja ett antal skatter. Det handlar bland annat om en avtrappning av jobbskatteavdraget för dem som tjänar över 30 000 i månaden, höjd bolagsskatt, finansskatt, att avskaffa den sänkta krogmomsen, avskaffat rut-avdrag och en flygskatt.