Arbeta och älska. Titeln antyder vad Tove Janssons liv handlade om, i den ordningen. I år skulle hon fyllt 100 år, vilket uppmärksammas under året. I den här biografin får vi följa Tove Jansson alltifrån uppväxten i den finlandssvenska konstnärsfamiljen med pappan, patriarkalt ”geni”, och högt älskade mamman. Två personer som skulle ge upphov till Muminmamman och Muminpappan senare.

Vi följer Tove Jansson genom hennes tidiga måleri och förhållanden med män under de tuffa krigstider som Finland levde under i många år. Och senare muminböckerna, som växte fram ur fantasier om paradis under andra världskriget, och förhållanden med kvinnor. I 40-årsåldern mötte Tove Jansson konstnären Tuulikki Pietilä som hon kom att leva med resten av sitt liv. Och homosexualitet var alltså olagligt under många av de åren.

Tove Jansson gjorde sig ett namn före muminböckerna, som satirtecknare för finska tidskriften ”Garm”. Hon häcklade Hitler och Stalin med mod och skärpa och vågade kritisera krigen när många finländare ville betona patriotism. I övrigt ville inte Tove Jansson vara politisk, vilket möttes av kritik bland de vänsterintellektuella hon umgicks med.

Hon slog igenom internationellt med muminserien i en engelsk dagstidning. Och först då gavs hon någon vidare uppmärksamhet hemma i Finland. Efter ett antal år var hon så trött på serien, och den industri som hade skapats kring den, att hon slutade teckna den. Senare slutade hon även att skriva muminböcker och satsade på noveller och romaner för vuxna. I boken finns en rolig teckning där Tove hotar muminfigurerna med en köttklubba!

Toves eget liv och personerna omkring henne går igen i såväl mumin- som vuxenböckerna. Därför blir det särskilt intressant att läsa om alla relationer. Vi kommer Tove Jansson nära tack vare brev till framför allt bästa vännen som flydde till USA under kriget. Det får mig att fundera över hur framtidens biografier ska skrivas, när korrespondensen sker i sms och på Facebook. Det vore bra om alla biografier inte blir självbiografier. Författaren sätter också in Janssons verk i de konsthistoriska sammanhangen.

För den som vill lära känna Tove Jansson som något mer än muminmamma är det en lättläst och täckande guidebok som dessutom är mycket vacker och innehåller många av Tove Janssons målningar och teckningar. Ibland är det lite väl mycket upprepningar och språkligt är boken inte lysande, möjligtvis på grund av översättningen.