Inför Byggnads kongress som hålls i mitten av juni föreslås att ordet ”hen” konsekvent ska användas i alla förbundets stadgar. Därtill ska de arbeta för att förändra attityderna kring jämställdhet och mångfald inom byggbranschen.

Är ni före eller efter i mångfalds- och jämställhetsarbetet när ni tar upp detta till en kongress 2014?

– Jag tycker att vi är efter. Vi borde ha lyft upp det här tydligare, lagt fokus och jobbat hårdare för det mycket tidigare. Det är på tiden. Vi har idag runt 1000 kvinnliga medlemmar och eftersom vi vill få fler behöver vi göra det här arbetet samt fokusera på mångfald, säger Patrik Östberg, förbundssekreterare på Byggnads.

I opinionsundersökningar har Sverigedemokraterna fått en relativt stor andel röster från era medlemmar. Har det påverkat ert fokus?

– Inte i de här frågorna. Det handlar om att vi på arbetsmarknaden ser olika personer med olika bakgrund som vi har möjlighet att rekrytera. Vi anpassar oss till den verklighet som finns. Vi är en organisation som behöver bli lite modernare.

Vad tror ni förändras genom att ni börjar använda ”hen” i stadgarna?

– Det är en signal till organisationen, medlemmarna och till andra LO-förbund att vår medlem inte enbart är en ”han”. Nu står det ”han” i våra stadgar och vi tycker att det är viktigt att visa att könet inte har någon betydelse.

Är ni första LO-förbund att införa ”hen”?

– Jag tror det. Jag har inte sett något annat förbund som använder det.

Byggnads håller kongress 12-15 juni.