– Abortturismen lär komma tillbaka. Men bara de som har råd kan åka utomlands. De flesta kvinnor kommer att tvingas riskera sina liv med illegala aborter i stället, säger hon.

Vi sitter på ett lugnt kafé, i Alcalá de Henares, författaren Cervantes hemstad, strax utanför Madrid.

Det har gått en vecka sen tioårsdagen av terrorattentaten i Madrid. Utanför pendeltågsstationen ligger färska blommor vid monumentet över alla dödsoffer från just den här staden. Alla tåg som bombades kom från Alcalá de Henares.

Det är här juristen Yolanda Besteiro verkar och lever. Hon sitter i fullmäktige för socialistiska partiet och leder organisationen Federaçion Estatal de Mujeres Progresistas (fritt översatt, Den landsomfattande federationen för progressiva kvinnor).

När hon fick höra om regeringens planer trodde hon inte sina öron. Hon var kallad till ett möte med alla Spaniens kvinnoorganisationer.

– Jag trodde att de möjligen skulle ta tillbaka lagen från 1985. Jag trodde aldrig att de skulle gå så här långt.

Mellan 1985 och 2010 gick det att få abort av hälsoskäl för kvinnan eller barnet. 2010 liberaliserades lagen och fri abort infördes.
Det regeringen nu vill införa, att abort endast ska tillåtas vid våldtäktsfall eller om kvinnans liv är i fara, stöds av få spanjorer. Till och med hos regeringspartiet Partido Populars egna väljare är motståndet stort, påpekar Yolanda Besteiro.

Varför föreslår regeringen detta?

– Vi kan bara spekulera i att det handlar om en uppgörelse med katolska kyrkan.

Hon ser också förslaget som en del i ett mönster, att i skuggan av den ekonomiska krisen slå tillbaka mot jämställdheten.

– Det är logiskt. De arbetstillfällen man skurit ner på domineras av kvinnor, man har tagit bort den generella förskolan för små barn, skolskjutsar finns knappt alls längre. Kvinnorna skickas tillbaka till hemmen, där de måste ta hand om allt detta. Hela den gamla konservativa idén om kvinnor, barn och familj har kommit tillbaka, säger Yolanda Besteiro.

Hon hoppas kunna göra abortfrågan till en stor fråga i EU-valet i vår.

– Det är mycket viktigt att EU blir ett socialt projekt, där också abort ingår i en rad av olika rättigheter som man ska ha som EU-medborgare.

Tortillan på Yolanda Besteiros tallrik är uppäten, ölen är urdrucken. Hon ska strax tillbaka till fullmäktige.

Är det ännu möjligt att stoppa lagförslaget?

– Vi hoppas det. Processen har stannat upp. Kanske väntar de till efter EU-valet, efter de massiva reaktionerna i hela Europa.

Spaniens abortförslag

Hösten 2012 lade den spanska regeringen fram förslaget att kraftigt inskränka rätten till abort. Endast vid våldtäktsfall eller om graviditeten är en stor hälsorisk för mamman ska det tillåtas, enligt förslaget.
Parlamentet klubbade igenom lagförslaget strax före julen 2013. Men den har ännu inte verkställts. Efter det har premiärminister Mariano Rajoy antytt i en tidningsintervju att förslaget kan komma att luckras upp. Kritiken har varit hård både i Spanien och i övriga Europa.
I valrörelsen 2011 nämnde det segrande partiet Partido Popular inget om att man ville ändra abortlagen så kraftigt, man talade endast om tonårsaborter.
2012 gjordes cirka 115 000 aborter i Spanien, ungefär på samma nivå som resten av Europa.
Mellan 1939 och 1975 var Spanien en diktatur, statschef var generalen Francisco Franco. Abort var inte tillåtet.

Hoten mot fri abort i EU

Även i dessa EU-länder har abortmotståndet vunnit stort gehör:

Litauen: Parlamentet har sagt ja till utredning av lagförslag om inskränkningar, men den S-ledda regeringen har hittills motsatt sig detta.
Slovakien: Starkt abortmotstånd och lagen har stramats upp på senare år.
Rumänien: Stort motstånd mot att uföra aborter bland vårdpersonal rapporteras. Lagskärpningar finns på förslag.
Ungern: Inskrivet i grundlagen att liv är heligt och ska skyddas från befruktningsögonblicket. Själva abortlagen har dock inte ändrats, ännu.
Italien: Allt fler rapporter på senare år om att läkare vägrar utföra aborter.