– Vi ser problem i sjukvården i stora delar av landet, sa Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson.

Hon specificerade inte hur de två miljarderna ska fördelas.

– Vi gör inte det eftersom problemen ser olika ut i olika delar av landet.

Magdalena Andersson nämnde dock specifikt förlossningsvården i Skåne och Stockholm och kortare väntetider på akuten i storstäderna. För glesbygden nämnde hon stärkt primärvård som en viktig insats.

– Det vi hör ute i landet är att man vill använda pengarna till att förstärka personalen. Fler sjuksköterskor, fler undersköterskor och fler läkare.

Partiet vill också satsa 50 miljoner kronor i ett stimulansbidrag till landets kommuner. De pengarna ska göra att de äldre får mer kontinuitet i vilka som vårdar dem i hemtjänsten. Det ska bli upp till kommunerna att själva hitta modeller för hur man förbättrar kontinuiteten.

Utöver dessa satsningar vill Socialdemokraterna bland annat satsa en miljard på ökat bostadsbyggande; minskad skatt för pensionärer och utbildningssatsningar för att få ner arbetslösheten, som Kommunalarbetaren tidigare skrivit om (se länk).

Pengar till satsningarna får Socialdemokraterna bland annat genom att ta bort minskade arbetsgivaravgifter för unga och genom att höja krogmomsen. Partiet vill också höja skatten för dem med löner på över 60 000 kronor i månaden.