År 2013 anmäldes nästan 11 000 arbetssjukdomar till Arbetsmiljöverket. Det är en ökning med över 24 procent sedan år 2009. Fler kvinnor än män anmäler och värst utsatt är vård-, omsorgs- och socialtjänstsektorn. Samtidigt minskar antalet arbetsolyckor något år 2013 jämfört med 2012. 2013 anmäldes drygt 30 000 arbetsolyckor, det är dock en stor ökning jämfört med 2009, då drygt 25 000 olyckor anmäldes. Arbetsmiljöverket räknar också med att siffrorna över antalet arbetsolyckor för 2013 kommer att öka efterhand på grund av sena anmälningar.

Antalet som dör på jobbet minskar för andra året i rad. Under 2013 dog 45 individer på sitt jobb i Sverige.

– LO-medlemmar är mest utsatta och drabbas hårdast av en dålig arbetsmiljö. Det kan vi inte acceptera. Alla som arbetar har rätt att jobba fram till pensionen med sin fysiska och psykiska hälsa i behåll. Så är det inte idag, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson i en kommentar.