Kommunalarbetaren skrev för en tid sedan flera artiklar om att visstidsanställda vikarier får arbete i 300 dagar – sedan är det stopp – på grund av att kommunerna inte vill ge dem företrädesrätt. Det handlar framför allt om personer som saknar utbildning, men gäller också till exempel barnskötare när kommunerna hellre vill anställa förskollärare. Nästan 40 procent av de sektioner som KA kontaktat uppgav att deras kommun hade 300 dagar som riktlinje.

Nu undrar socialdemokraten Kerstin Nilsson vad arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) tänker vidta för åtgärder för att kommunerna ska erbjuda vikarierna utbildning och fortsatt anställning.

Frågan är ställd som en interpellation och arbetsmarknadsministern har fram till 12 maj på sig att svara.