I fjol fick Arbetsmiljöverket in 584 så kallade 6:6a-anmälningar, alltså de fall där fackens skyddsombud vänder sig till verket och begär föreläggande eller förbud. Det är mer än dubbelt så många anmälningar som år 2000, visar Arbetets granskning. Och det är inom vård och omsorg som anmälningarna ökar mest.

Granskningen visar också att antalet skyddsombudsstopp ökar. Det är de fall då skyddsombuden stoppar arbetet omedelbart, med hänvisning till allvarlig fara för arbetarnas liv eller hälsa. Detta hände 94 gånger i fjol, en ökning med 65 procent jämfört med för tio år sedan.