I dagens debatt pratar politiker, fackföreningsmän och arbetsgivare om hur viktigt det är att skapa en god arbetsmiljö ute på arbetsplatserna så att vi orkar jobba fram till pensionen.

Men hur går vi från ord till handling? Vi har världens bästa arbetsmiljölagstiftning men den används alldeles för lite.

Inom facket finns det ibland en rädsla för att driva arbetsmiljöfrågorna till sin spets för att vi vill bevara det goda förhandlingsklimatet.

Det kanske var försvarbart för åtta år sedan, innan det borgerliga styret satte sin prägel på arbetsmiljön. Men efter åtta år av borgerligt vanstyre så är den inställningen inte längre försvarbar. Våra medlemmar inom barnomsorgen, sjukvården och den kommunala omsorgen arbetar nu inom verksamheter som är så hårt nerbantade att de inte längre är hälsosamma varken för dem som arbetar där eller för dem som förlitar sig på de tjänster som de ska tillhandahålla. Arbetsmiljön är dålig. Inom bussbranschen hinner chaufförerna knappt med att ta en toalettpaus mellan körningarna och inom omsorgen har nerdragningarna överstigit smärtgränsen. Detta är inget man kan sätta sig ner och förhandla om. Men när detta lyfts av de anställda behandlas de alltför ofta enligt MBL.

Man lyfter problemen till samverkan med arbetsgivaren och försöker genom samverkansavtal lösa dessa frågor. Då tar skyddskommittén/samverkansorganet bort arbetsmiljöansvaret från arbetsgivaren. Detta ska vi inte acceptera. Arbetsmiljöfrågor ska lösas ute i linjeorganisationen så arbetstagarna kan utöva sitt direktinflytande.

Kommunal är landets största fackförbund men vi saknar ofta viljan att på allvar driva arbetsmiljöfrågorna. Om vi inte gör det och möts någonstans på halva vägen accepterar vi att våra medlemmar får finna sig i att arbeta i verksamheter där det råder fara för liv och hälsa och att vissa av våra medlemmar får acceptera att bli sjuka på grund av arbetet. Det innebär att vi sviker våra medlemmar. För i arbetsmiljöfrågor är arbetsgivaren och arbetstagarna jämlika parter. Så är inte fallet i MBL-frågor. Så det är viktigt att Kommunal under 2014 fortsätter utveckla det förändringsarbete man påbörjat och på allvar lägger fokus på arbetsmiljöarbetet.

Daniel Dahl,
undersköterska