Uskorna Joyce Karlsson och Marie Swartz har märkt att de äldre blivit lugnare.

Det äts mycket mediciner i Sverige. Bland dem som är över 75 år gamla och bor på särskilt boende eller har hemtjänst är det nästan var femte person som har fler än tio mediciner. Det är snittsiffran för hela landet i en undersökning som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har gjort.

I Valdemarsvik har man lyckats få ner den siffran rejält genom långsiktigt arbete.  Där har inte ens en av tjugo av de som är över 75 år fler än tio läkemedel. Det är det bästa resultatet i Sverige, enligt en undersökning som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) gjort.

Lena Borgman Fred är medicinskt ansvarig sjuksköterska för Valdemarsviks alla äldreboenden och hemsjukvård. Hon tror att viljan att göra något åt medicineringen är viktig.

– Våra sjuksköterskor och läkare går helt enkelt igenom medicineringen för alla dem som är äldre. Vi har också haft tur som haft en geriatriker som ansvarig läkare för våra äldreboenden. Hon var väldigt engagerad i den här frågan och nu när hon gått i pension fortsätter vi det arbetet, säger hon.

Charlotte Kettle är vårdcentralschef och tror att det fina resultatet också beror på bra samarbete mellan vård och omsorg i landstinget och kommunen.

– Vi har inget ni och vi. Händer det något så gör vi något åt det tillsammans. Det är som i en familj, man måste kunna prata med varandra och ibland blir det snabba puckar som man måste ta, säger hon.

Lena Borgman Fred håller med.

– Ja, och det är viktigt att det går fort. Om en kvinna på ett äldreboende har ramlat tar vi genast upp det tillsammans och bestämmer vad vi ska göra. Kanske kan man ta bort något läkemedel eller se till att hon får hjälp med något hon inte haft tidigare, säger hon och visar att antalet fallolyckor i kommunen har minskat i takt med att läkemedelsanvändningen gått ner.

En av de största läkemedelsgrupperna har tidigare varit lugnande medel. Det är bland annat dem man dragit ned på.

– Det finns så många andra sätt att lugna oro på. Personalen lyssnar, håller handen och möter de boende på ett bra sätt. Ibland tror jag inte att de själva förstår hur bra de är, säger Lena Borgman Fred.

En av dem som jobbat länge inom äldreomsorgen är Marie Swartz. Hon tror att en stor del av resultatet också handlar om att det finns många små enheter i Valdemarsvik.

– Här på Gusums äldreboende har vi elva boende. Det är lite som det var på långvården förr. De som bor här bestämmer själva när de vill gå upp, klä på sig eller äta. Vi pratar mycket med varandra. Det märks att de är nöjda.

Hon har själv gått en kurs i palliativ vård. Förutom att möta människor på rätt sätt och att lyssna, fick hon lära sig att tidigt läsa av symptom och sinnesstämningar samt att finnas där för familjen. Det är kunskaper  hon tror kan verka lugnande på alla gamla de möter.

– Jag har arbetat länge och mycket av det kunde jag innan. Det kommer automatiskt att jag jobbar på samma sätt med dem som inte är döende också, säger Marie Swartz.

Flera av de boende är över nittio år och är trots åldern väldigt klara i huvudet.

– Men jag kan inte säga säkert att det handlar om medicineringen, säger Marie Swartz.