Allt fler kommunalare har visstidsanställningar och allt färre har fasta jobb. Antalet visstidare är högre än på tio år, visar Kommunals nya rapport ”Är det här okej?”. 2013 var 31 procent av de anställda i Kommunals område i kommunsektorn visstidsanställda, år 2008 var den siffran 25 procent.

Och visstidarna har det tufft på arbetsmarknaden. 53 procent av dem jobbar delade turer, jämfört med 44 procent av de tillsvidareanställda. För de timanställda ser det än dystrare ut, där jobbar 60 procent delade turer.

Rapporten visar också att visstidare oroar sig oftare för arbetslöshet än de med fasta jobb och att visstidare och timmisar inte har samma möjlighet till kompetensutveckling och medarbetarsamtal som tillsvidareanställda. Visstidsanställda har också betydligt mindre i lön än fastanställda.

– Nivån på antalet visstids- och timanställda är förödande, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström. Och det får långsiktiga och monumentala effekter för de här jobben.

Ingela Gardner Sundström är ordförande för arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landstings förhandlingsdelegation. Hon säger:

– Det är bekymmersamt att se den här kurvan. Men vi jobbar partsgemensamt för att se vad vi kan göra åt situationen.

Något som Annelie Nordström inte ger mycket för:

– Partsgemensamma grupper har vi haft i all evinnerlighet känns det som. Det är dags att ha en annan strategi.

Det viktigaste verktyget för att få ner visstids- och timanställningar vore enligt Annelie Nordström att lagstifta om krav på bemanning.

Ingela Gardner Sundström menar att arbetsgivaren inte är ensamt ansvariga för utvecklingen:

– Vi kan göra bättre ifrån oss, men ansvaret är också gemensamt. Man har ansvar för de val man gör. Men sen ska vi som arbetsgivare se till att de medarbetare som vill gå upp i tjänst ska kunna göra det.

Kommunal ställer i rapporten tre krav:

  • Ta bort anställningsformen ”allmän visstidsanställning” från LAS, lagen om anställningsskydd. Tidsbegränsade anställningar måste motiveras.
  • Politiker måste bidra till att heltid blir en rättighet på arbetsmarknaden.
  • Begränsa de delade turerna. Huvudregeln ska vara att arbetstiden ska vara sammanhållen. Det bör enligt Kommunal regleras genom förändringar i arbetstidslagen.