1. Vad är ditt viktigaste uppdrag?

– Att höja förtroendet för Arbetsförmedlingen. Och det gör man genom en väldigt bra verksamhet. Jag tror inte på reklamkampanjer eller vackra ord.

2. Ibland framstår det som att kontrollen av arbetslösa är viktigast för Arbetsförmedlingen.

– Vårt huvuduppdrag är att matcha arbetslösa med tillgängliga arbeten. Men det finns kontrollfunktioner inbyggda i de här systemen. Det måste vi som myndighet genomföra.

3. Hur har systemet med aktivitetsrapporter påverkat förtroendet?

– Vi har under ganska lång tid legat lågt. Vissa arbetslösa upplever aktivitetsrapporterna som en ökad kontroll. Samtidigt vet vi att det finns de som tycker att det är bra. Det finns mycket gott i tanken med aktivitetsrapporterna.

4. Är det något du tycker ska vara kvar?

– Jag ser inget fel med grundtanken men däremot är det en svår reform att genomföra. Vi är inte färdiga med att hitta alla rutinerna för hur vi ska jobba. Men grundtankarna tror jag på.

5. Varför ökar långtidsarbetslösheten?

– Arbetslivet förändras snabbare än individen. Och det finns en risk att vi får grupper som inte riktigt hänger med.

6. Vill du lägga ansvaret för långtidsarbetslösheten på individen?

– Nja, du kan ha en utbildning som behöver kompletteras. Du kan behöva andra erfarenheter i bagaget. Det är ingen grundläggande evolutionär fråga utan snarare den sociala människan, utbildning, sammanhang och de delarna. Det som har ändrats är arbetslivet.

7. Är det inte något fel på arbetslivet om inte individerna hänger med?

– Man ska vara försiktig med att peka ut arbetslivet som ett problem. Det kan möjligtvis vara samhällssystemet som är problematiskt, allt från skola till högskola.

8. Hur pass effektiv tycker du jobb- och utvecklingsgarantin har varit?

– Jag har svårt att bedöma det. Jag träffas av bilder som är oerhört kritiska till bilder där människor är ganska tacksamma över att ha tagit steget vidare utifrån de här aktiviteterna.

9. Hur länge kan fas 3 fortsätta växa?

– Hela samhället har som ambition att arbetslöshet och långtidsarbetslöshet ska minskas. Det finns en grundläggande tanke i att det är bra att aktivera människor. Det som kan riskera människor är att de hamnar i passivitet.

10. Är det bättre att vara passiv i grupp i stället, som det varit på en del fas 3-platser, enligt medierapporteringen?

– Det finns säkert delar av de här programmen som inte står för någon högre kvalitet. Vi, som alla andra myndigheter kan göra missbedömningar. Men grundtanke med aktivitet är ändå central.

11. Vad vill du säga till kommunalaren som gått på fas 3 i ett par års tid?

– Jag brukar undvika individuella råd. Det enda man ska vara medveten om är just det här att vara aktiv. Men jag kan förstå människors frustration.

12. Vill du fokusera mer på deltidsarbetslösa?

– Jag vill inte sätta grupper emot varandra. Men vi måste ha en ”prio” på dem som står helt utan arbete. Fast vi ska inte nollprioritera dem som vill ha ökad arbetstid eller annat arbete.

13. Hur kommer det märkas?

– Det kan jag inte säga nu. Det är inte en grupp som inte kommer hamna lite mer i fokus. Riksrevisionen lyfter fram den här gruppen (i en rapport nyligen) så de har redan hamnat mer i fokus än hur det var innan. Jag kan i dag inte bedöma exakt vad det kommer att leda till.

­14. Vad har du för vision med ditt chefsuppdrag?

– Jag är lite försiktig med det. Nu är jag inne i fas där jag försöker ha en dialog med mina medarbetare om vad de ser för lösningar på de utmaningar vi har. Jag pratar också med fackföreningar, arbetsgivare och andra aktörer.

15. Har du själv någon gång varit arbetslös?

– Nej.

ID. Mikael Sjöberg

Yrke: Generaldirektör för Arbetsförmedlingen.
Ålder: 46 år.
Bor: Huddinge, utanför Stockholm.
Familj: Fru och två barn.
Lön: 142 000 kronor/månad.