1)  Brygga ska finnas vid varje skorsten.

Per-Olof Axelsson: ”Det låter jättebra, det ska jag ta med mig. Vi har upptäckt att Boverkets regler är felaktiga. Det står bland annat att arbetsplattformen ska vara monterad högst 50 cm under skorstenens topp, eller i linje med toppen. Men sotarna vill ha minst en meter så att de kan luta sig fram och sota”.
Björn Mattsson: ”Vi har valt att inte reglera det. Men om sotarna tycker det är otryggt och besvärligt så får vi väl ändra reglerna när vi gör en översyn nästa gång. Senaste ändringen vi gjorde hade vi ingen referensgrupp med sotare.”

2) Glidskyddet ska sitta vid sidan av takstegen och det ska vara fäst i taket helst med genomgående bult.

Per-Olof Axelsson: ”I den nya standarden som införs i höst står det att det normalt ska sitta vid sidan av stegen. Men vid branta tak, säg 45 graders lutning eller mer tycker många sotare att det är bättre att ha stegen direkt under. Jag tycker inte det behöver vara genomgående bult, det viktigaste är att det ska klara de krafter vi anger som är 150 kilo i de nya rekommendationerna.  
Björn Mattsson: Genomgående bult är inte möjligt, inte om det är snedtak. Men att den ska sitta vid sidan av, det är motiverat. Det enda vi skriver nu är att det ska finnas ett glidskydd inte hur det ska anordnas. Ofta reglerar vi inte så i detalj men det är möjligt att vi behöver göra det.

3) Den som monterar takskyddet ska vara certifierad för det, ungefär som att vissa snickare har badrumscertifikat. 

Per-Olof Axelsson: ”Det finns lite olika meningar om det. Men jag stödjer det kravet definitivt. Frågan kommer tas upp i vårt arbete med en rekommenderad standard för branschen.”
Björn Mattsson: ”Vi kan inte ställa krav på utbildningar och examina. Boverket kan bara ställa krav på byggander.”

4) Alla ytor som sotaren behöver gå på för att komma till skorstenen ska vara halkskyddade, eftersom det får vara en meter från stegen till skorstenen.

Per-Olof Axelsson: ”Det där med en meter är ett gammalt riktigt dålig mått i Boverkets regler. I de nya rekommendationerna föreslår vi att maxavståndet mellan olika delar, till exempel takstege och gångbrygga, ska 60 centimeter.”
Björn Mattsson: ”Om man reglerar att det ska finnas en brygga så kan man ju lösa det på så sätt. Det finns regler om takytor, men de är för dåligt skrivna egentligen. I dag står det bara att yttertak som kan beträdas ska ha skäligt skydd mot halkning. Jag tycker det borde stå något om vilket friktionstal olika takbeläggningar har. Det skulle vi kunna föra in.”

5) Villaägare som inte har godkända skyddsanordningar ska kunna få eldningsförbud direkt, en lucka som sotarna låser med en nyckel utan att kommunen ska handlägga ärendet.

Per-Olof Axelsson: ”Jag håller med om det och tar det förslaget med mig.”
Björn Mattsson: ”Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som styr över det. Men det kan inte bara beslutas av en enskild sotare. Det måste fattas ett formellt beslut av kommunen, som kan överklagas.”