Trots att öppenheten kring det mesta i våra liv har blivit större lever tabut kring aborter kvar. Emma Thorsander vill med sin film komma bort från bilden av skuld, skam och slarv. Och hennes kortfilm ”Embryo” lyckas med att varken moralisera eller bagatellisera känslor och tankar kring en abort.

I filmen berättar fem kvinnor om sina aborter. De berättar om hur de levde och tänkte när de blev gravida, hur beslutet fattades. Filmen är animerad och vi får aldrig se kvinnorna, men deras röster blir bara än starkare tillsammans med animationerna och det gör också berättelserna mer allmängiltiga och mindre privata. Det blir envar som talar.

Filmen skildrar på ett tydligt sätt att man kan känna flera känslor samtidigt och säger genom sin blotta existens att det är helt okej.

Röster ur filmen:

– Min mamma vet fortfarande inte om det. Framför allt vill jag berätta det men jag tror inte att jag vågar än för att det moraliska döm­andet fortfarande finns där.

– Jag är en av de där som inte använde skydd, som blev gravid och gjorde abort för att det var enda alternativet.

– Jag skäms ibland över att jag gjort abort eftersom vi borde ha skyddat oss bättre.

– Det skriker i livmodern på mig när jag hör om folk som bara åker in och gör abort och så där. Alltså, jag är inte emot det, det kan man inte vara. Men det bästa är ju att man inte blir med barn överhuvudtaget.

– Sedan träffade jag Kim när jag kom hem och han tryckte på: har du tagit tabletten? Och då fick jag visa att jag gjorde det framför honom. Så egentligen bestämde jag mig aldrig överhuvudtaget. Och sedan när jag hade svalt dem fanns det ingen återvändo.

Emma Thorsander började fundera över ämnet under ett samtal på en folkhögskola för flera år sedan. Flera som deltog i samtalet hade gjort abort, många av dem hade aldrig vågat berätta det för någon.

– Det blev tydligt att abort var något man inte skulle prata om, att locket snabbt skulle läggas på. Och då är det inte så konstigt att det inte finns en öppenhet, säger Emma Thorsander.

Filmen ”Embryo” är ett försök till en ny väg. Där vi försöker vara mer öppna. Öppna med att det inte ligger något fel i att ha gjort en abort, men också öppna med att frågan är komplex och rymmer många känslor.

– Mitt mål med filmen är att den kan bli en ingång till en diskussion för att synliggöra ämnet och att visa att man kan diskutera på andra sätt. Jag vill inte att filmen ska stanna på festivaler, jag vill att den ska vidare och bli ett verktyg.

Emma Thorsander är övertygad om att förståelse kommer av och efter öppenhet.

– Att dela något gör att man inte blir ensam med det. Varför ska vi behöva vara ensamma i en sorg, och det handlar inte bara om sorgen efter en abort. Varför ska vi bära sorgen själva? Inget blir bättre av det.

Embryo

Regissör: Emma Thorsander.
Form: Animerad dokumentär.
Längd: 14 minuter.
Animation: Emi Stahl, Helena Frank, Johanna Rubin, Olle Söderström , Sara Frisk.
Visas på Folkets Bio och kommer dessutom att visas på SVT (datum ännu inte bestämt).