SVAR: Det du beskriver handlar om en ändring i arbetsgivarens organisation som medför ändringar av invanda rutiner. Min uppfattning är att er arbetsgivare då ska förhandla enligt medbestämmandelagen. Ta kontakt med ert lokala Kommunal för vidare hantering i ärendet.