Ulrika Lindberg och Anna Marking från Tage Granit.

– Vi måste våga ta samtalet och försvara alla människors lika värde, säger Susanne Lindberg från teatergruppen Tage Granit.

Flera av Kommunals avdelningar har köpt en föreställning från Tage Granit. Den heter ”Alla kan göra något” och har tagits fram tillsammans med LO. Kommunal Stockholm satsar stort och erbjuder sina arbetsplatsombud att delta i samband med en utbildningsdag inför valet i år.

Ulrika Mårtensson jobbar på en gruppbostad i Upplands Väsby och är ett av många arbetsplatsombud som deltar i föreställningen vid en av utbildningsdagarna i Stockholm. Hon möter en del rasism på jobbet.

– Brukarna har ett gammaldags språkbruk som är kränkande och vår personal har blivit utsatt för det.

Strategin som Ulrikas arbetsplats kommit överens om är att kollegan till den som utsätts ska säga ifrån, de har alltid dubbelbemanning. Ulrika säger att hon alltid markerar om någon säger något rasistiskt, men det är svårare när det är en kollega än en brukare.

– Personalen är medveten om vad som är politiskt korrekt att säga. Våra brukare har kognitiv funktionsnedsättning och förstår inte att ”neger” är kränkande. Personalen säger inte sådana ord men de kan uttrycka generella fördomar som att ”de är lata” eller inte förstår språket.

Aristide Bamane, barnsköt­are i Hägersten, har inte mött rasism på sin arbetsplats. Han tror att det faktum att personalen har olika bakgrund bidrar till ett bra klimat. Däremot ingår det i läroplanen att diskutera mångfaldsfrågor som gäller barnen.

På scenen står Sara och Gunilla som arbetar på ett tvätteri. Sara är nyvalt arbetsplatsombud. Gunilla är förbannad på att någon tagit hennes kaffemugg. Men mest är hon förbannad på att tvätteriet tar in nyanlända personer som praktikanter.

– De vill väl inte lära sig att mangla? De vill väl inte lära sig någonting? Säger hon och spyr sedan ur sig fördom efter fördom.

Saras strategi är att vara tyst, hon är rädd att kollegorna ska lämna facket om hon råkar säga något dumt.

Det kan kännas jättestort och jobbigt att ta samtalen men det behöver inte vara det. Det är inte en fråga man kan undvika.

Tage Granit är en interaktiv teatergrupp vilket betyder att publiken är med och bestämmer vad som sker på scenen. Först får de diskutera hur Sara borde agerat, sedan fortsätter föreställningen men publiken ropar ”stopp” och bestämmer vad Sara ska säga. De säger till henne att ställa motfrågor till Gunilla och bemöta henne med respekt. Gunilla har alltid svar på tal och publiken skrattar. Men till slut lyckas de båda mötas.

– Det var bra att höra olika argument och att man ska se saker från andra människors perspektiv och bemöta dem med respekt. Om jag bara är konfrontativ tror jag inte att jag löser något, säger Aristide Bamane.

Peter Ulander, fritidsledare från Järfälla, kände igen Gunillas argument från ungdomar han möter i jobbet. Han säger att det finns grupperingar av ungdomar med samma etniska bakgrund och dessa grupper släpper inte in varandra.

– Det är mycket ”vi och dom”, man får argumentera med dem.

All personal på hans jobb har träffats för att enas om ett likvärdigt bemötande. Tid­igare kunde det finnas en rå jargong bland den manliga personalen, ibland med omedvetna rasistiska undertoner.

– Det finns inte längre.

Maria Funcke, barnskötare från Kallhäll, kände igen argumenten på scenen även om hon inte möter konflikterna på sin egen arbetsplats.

– Jag lever nog i en skyddad värld på min skola. Vi har mycket diskussioner om hur vi behandlar barnen och vilka ord vi använder. All personal ska vara med, punkt slut.

De fyra kommunalarna som KA pratat med är överens om att det viktigaste är att våga säga ifrån.

– Det kan kännas jättestort och jobbigt att ta samtalen men det behöver inte vara det. Det är inte en fråga man kan undvika, säger Ulrika Mårtensson.

– Det är bra att Kommunal har valt att lägga fokus på frågan för det behövs.

Kommunal centralt erbjuder avdelningarna att köpa föreställningen, sedan bestämmer avdelningarna hur de ska använda den.

– Vår intention är att våra fackligt aktiva är med och ser till att positiva diskussioner förs på arbetsplatsen. Idén är att man inte ska vika sig och gå undan, säger Birthe Josephsson på Kommunals förbundskontor.

Så tar du debatten

Deltagarna kommer överens om följande strategier för att bemöta rasism på jobbet:

  • Viktigast av allt är att säga ifrån och inte vara tyst.
  • Ställ motfrågor när personen öser ur sig fördomar.
  • Visa personen respekt och skapa dialog.
  • Tänk efter: vad är mitt mål med det här samtalet?
  • Ställ frågor till personen och lyssna aktivt i stället för att fundera på vad du ska säga sedan. Var nyfiken på personen även om du inte delar hens åsikter.
  • Utgå från dig själv och säg ”jag tycker inte att detta är okej”.

Alla kan göra något

”Alla kan göra något” spelas av teatergruppen Tage Granit och har tagits fram i samarbete med LO. Nu turnerar Tage Granit i landet och ger föreställningen hos Kommunal och andra fackförbund fram till valet i september.