Däremot tror 67 procent av de studerande att den offentliga sektorn kan erbjuda en trygg anställning, enligt undersökningen.