Det är arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting som har undersökt rekryteringsbehovet inom vård och omsorg fram till år 2023. I den största yrkesgruppen ”undersköterskor/vårdbiträden” kommer det alltså att behövas 129 000 nya medarbetare, 76 000 – eller 59 procent – av dessa beror på pensionsavgångar. Under samma tidsperiod kommer det att behövas 9 000 nya personliga assistenter, beräknar SKL.

I sin rapport listar SKL flera sätt att uppfylla rekryteringsbehovet, bland annat fler heltidsarbeten, att man ska kunna jobba till efter 65 och att det ska bli lättare att göra karriär inom vård och omsorg.