SVAR: Schemaförändringar ska överenskommas mellan arbetsgivare och företrädare för arbetstagarorganisationen. Om man inte kan komma överens har vi som facklig organisation rätt att begära överläggning i frågan.

Kommunal där ni bor bör ha mer information om vad som hänt med ert schema.  Kontakta dem om ni vill veta mer.