SVAR: Vad jag kan utläsa av din fråga vill du av hälsoskäl bli omplacerad från nattjänst till dag. Min fråga till dig är om det gjorts någon rehabutredning? Om inte, bör du omgående begära att en sådan görs. En omplacering har alltid förtur framför nyanställningar hos arbetsgivaren. Du bör omgående ta kontakt med ditt lokala Kommunal för att få hjälp.