SVAR: Lite förenklat kan man säga att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet under arbetstid. Arbetsgivaren kan således inte kräva att du/ni ska utföra arbetsuppgifter utanför arbetstid, såvida det inte sker under beordrad övertid.