SVAR: Den här typen av reglering görs inte i de centrala kollektivavtal som förbundet tecknar med sina motparter. Det finns inte heller någon lagstiftning som reglerar frågan. Antingen har arbetsgivaren ensidigt infört denna regel eller så finns ett lokalt avtal om detta. För att få svar på er fråga kan ni vända er till ert lokala Kommunal.

Personligen tycker jag det verkar vara en märklig regel, som föder en mängd frågor. Gäller den alla anställda? Gäller den alla typer av sjukfrånvaro? Vad händer om jag som anställd inte kan ta mig till sjuksköterskan? Är sjuksköterskan alltid på plats? Och så vidare.