SVAR: Rast är ett avbrott i den dagliga arbetstiden, då arbetstagaren inte är skyldig att stanna kvar på arbetet. Alltså måste du inte heller äta på din rast. Arbetsgivaren ska ange rasternas längd och förläggning så noga som möjligt och rasterna ska läggas ut så att arbetstagaren inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, längd och förläggning ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Du kan kontakta facket där du bor för att reda ut förhållandena.