SVAR: Vad jag kan förstå av din beskrivning bör din ordinarie arbetstid i genomsnitt vara 40 timmar per helgfri vecka. Av sättet din arbetstid är utlagd på verkar det som om arbetstidsmåttet blir för högt om du inte kompenseras med ledig tid. Arbetstidsmåttet är reglerat i kollektivavtalet och det är din chef tvungen att rätta sig efter. Mitt svar förutsätter att din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal. Ditt lokala Kommunal kan hjälpa dig få ordning på problemet.