SVAR: Hmm! Din beskrivning av övervintring tyder inte på några egentliga fel. Är plantorna starka på hösten, temperaturen låg, vattningen sparsam och det finns ljus, då borde övervintringen gå bra. Möjligen är det så att ljusmängden i förhållande till temperatur och vattning är för liten. Ju lägre temperatur man håller över noll, desto mindre ljus och vatten behövs det. Jag tror att ditt problem finns just här. Prova med att antingen öka ljusmängden genom extra belysning eller försök sänka temperaturen. Det finns kanske en annan plats som skulle fungera bättre. Garage eller ett svalt uterum eller varför inte en källar- eller vindslokal brukar fungera. Ge inte upp, du kommer att lyckas!