SVAR: När du går i pension har du möjlighet att behålla försäkringar via Folksam, under förutsättning att du går in som medlem i Kommunalpensionärerna.

Det är viktigt att du kontaktar Folksam för en diskussion och genomgång av dina önskemål och möjligheter. Vid detta samtal bör du skaffa dig en samlad bild över det försäkringsskydd du har och vad du har för behov efter din pensionering.

Efter att du gått i pension kommer du per post att få ett erbjudande om medlemskap i Kommunalpensionärerna. Det är bra om du haft samtalet med Folksam innan, så du har en klar bild över ditt fortsatta försäkringsskydd.