SVAR: Du har alltid rätt att ansöka om tjänstledigt, men frågan är om arbetsgivaren har en skyldighet att bevilja dig ledigt. Tyvärr finns inget stöd för ledighet enligt den beskrivning du gett mig.

Du bör trots detta fråga din arbetsgivare om det finns möjlighet för dig att vara tjänstledig utan lön under sommaren. Det blir upp till arbetsgivaren om denne vill bevilja denna ledighet eller inte.