SVAR: Eftersom du arbetar åt en kommun förutsätter jag att du omfattas av avtal AB och dess underbilaga, som reglerar villkoren för din anställning. Förbundet hävdar att det normalt inte ska förekomma schemalagda arbetsuppgifter under jouren. Jag citerar avtalstext: ”Under jourtjänstgöring/—/har arbetstagare skyldighet att svara för akuta insatser/—/.”

Men motparten hävdar ofta det motsatta. Du och dina arbetskamrater kan kontakta Kommunal lokalt för att diskutera det här med dem. Det finns alltid en möjlighet att förhandla med arbetsgivaren om när det till exempel ska vara jour.