SVAR: Den ersättning du får beror inte bara på om du är sjuk utan också på vad du faktiskt har ansökt om. För att få sjukpenning, det vill säga 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst,  måste du ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan. Men för att kunna göra det måste du troligen också avregistrera dig på den aktivitet du genomgår och för vilken du får aktivitetsstöd. Så länge du har aktivitetsstöd är nämligen din sgi ”vilande” och kan inte ligga till grund för sjukpenning.

Det går alltså inte att vara inskriven på program med aktivitetsstöd och samtidigt få sjukpenning. Är du sjuk en kortare tid kan du få fortsatt aktivitetsstöd under sjukdomstiden, men handlar det om längre tid, som i ditt fall, kan Arbetsförmedlingen avbryta programmet om du är sjuk mer än 30 dagar.

Om du vill ha sjukpenning ska du sammantaget vända dig både till anordnaren av din aktivitet för att göra ett avbrott och till Försäkringskassan med ansökan om sjukpenning samt läkarintyg. Min erfarenhet är att många fortsätter gå med aktivitetsstöd trots att de är sjuka, av oro för att först avregistrera sitt aktivitetsstöd och sedan riskera att nekas sjukpenning och då stå utan ersättning. Den risken finns alltid, eftersom Försäkringskassan gör en separat bedömning av rätten till sjukpenning. Du kan vända dig till Arbetsförmedlingen, för att få mer information då de hanterar många liknande fall som ditt och bör kunna svara på dina frågor mer i detalj.