SVAR: Lagen säger att arbetsgivare ska lämna arbetstagare besked om ändringar i arbetstidens förläggning minst två veckor i förväg. Denna regel tycks din arbetsgivare följa, men arbetsgivaren kan alltså ändra i schemat med två veckors varsel, vilket ställer till problem för er.

Eftersom arbetsgivaren satt detta i system är det enligt min mening fråga om ett arbetsmiljöproblem. Det innebär också särskilda problem för föräldrar, så agerandet kan sägas strida mot diskrimineringslagen. Enligt denna ska arbetsgivaren  underlätta för arbetstagarna att förena förvärvsarbete och föräldraskap.

Problemet borde kunna hanteras genom att facket förhandlar med arbetsgivaren inför beslut om förläggning av semester och ändring av schema inför storhelger.

Vilken rätt till förhandling om detta har då facket? Jo, arbetsgivaren ska förhandla  före beslut om hur utläggning av huvudsemestern under sommaren ska se ut. När det gäller övrig semesterledighet säger semesterlagen bara att arbetsgivaren ska samråda med den arbetstagare som ansökt om semester.

Men i kollektivavtal kan det finnas regler om medbestämmande för facket både vid schemaläggning och förläggning av annan semester än huvudsemestern. Mitt råd är att du kontaktar ditt lokala fack och beskriver problemet. Finns inga regler om medbestämmande i kollektivavtal, kan facket begära förhandling med stöd av 12 § medbestämmandelagen inför beslut om förläggning av semester och ändring av schema vid storhelger.