SVAR: Normalt behöver man inte beskära fläderbuskar, men de tål mycket hård beskärning ned till 20 centimeter om man tycker det behövs. Detta görs då lämpligen under mars-april. Man kan även gallra busken och ta bort några av de äldsta grenarna varje år. Med en enstaka stam kan man till och med skapa ett mindre fläderträd, som växer till sig snabbt.

Man bör också känna till att det även finns en giftig fläder, druvfläder. De olika buskarna skiljer sig åt genom blomtiden, färgen på bären och färgen på grenarnas märg.

’Den giftiga flädern blommar tidigare, får röda bär och har brun märg till skillnad mot den ätbara, som har svarta bär och vit märg.