SVAR: Det är tänkt att man ska ta ut tjänstepensionen när man avslutat sitt arbetsliv. Att ta ut den tidigare innebär alltid att den blir lägre än om man väntat med uttaget. Motsvarande gäller också för den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten. Vill du veta mer om vad som gäller, kontakta ditt lokala Kommunal.