SVAR: Dagar med aktivitetsstöd räknas som ersättningsdagar och dras från ersättningsperioden.