SVAR: Hur din anställningstid beräknas vid en eventuell situation med arbetsbrist beror på vad som hände vid övergången av verksamheten. Om det var en så kallad verksamhetsövergång enligt lagen om anställningsskydd (las) räknas all tid sen du började i kommunen. Ditt lokala fack kan hjälpa dig leta rätt på hur det såg ut vid den övergång som berörde dig.