SVAR: Arbetsgivaren har ansvar för  arbetsmiljön. Av din fråga utläser jag att arbetssituationen blir orimlig när man inte tillsätter vikarier. Jag tycker du ska kontakta skyddsombudet, som bör begära av arbetsgivaren att göra en bedömning av arbetsmiljöriskerna med att inte tillsätta vikarier.