SVAR: I kollektivavtalen finns inga regleringar kring ledigheter enligt de omständigheter ni beskriver. Fråga era arbetsgivare hur ni konkret ska göra. Ni kan alltid kontakta ert lokala fack för hjälp med att diskutera med arbetsgivaren om hur man kan lösa sådana här situationer.
/Ameli Andersson