SVAR: Ja! Så länge du har barn som är under 18 år på den 300:e dagen av din period så får du 150 extra dagar. Det spelar alltså ingen roll hur många perioder med ersättning du fått innan.