SVAR: Om det gått mer än 112 dagar sedan du sade upp dig får du ingen avstängning. De sju karensdagarna får alla som börjar på en ny ersättningsperiod. Om det gått mindre än 112 dagar sedan du sade upp dig, blir du däremot troligen avstängd i 45 dagar.