Hur ska man orka jobba fram till pensionen? Kommer jag att klara av att vara en frisk och kry pensionär?  Frågorna skaver.  
Visst har den anställda ett stort ansvar för sin egen hälsa, men för många är det inte möjligt att arbeta full tid till pensionen eftersom många får förslitningsskador. Hur ser det ut efter pensionen för dessa människor? Jag är 55 år och undersköterska och jag funderar mycket på detta.

De talar om att höja pensionsåldern, herregud, tanken att klara av och orka ytterligare två år känns avlägsen. När jag började jobba lekte livet och det var klart att vi unga avlastade våra äldre kollegor. Men det är ju någonting som vi fått med oss och känner av nu senare. För varje person ser det olika ut, men man bör se över sin egen situation tidigt så att man ser sitt eget sammanhang och ansvar.

Nu ska unga lockas att komma till vården och ta över efter en sliten personalstyrka. Om de ska orka jobba fram till pensionen kan inte vi äldre dumpa alla de tunga jobben på dem. Det blir en ond spiral som vi för vidare i stället för att sätta stopp för den.

Vi måste ställa frågan: Varför orkar vi idag inte jobba till pensionsåldern? Det är inte bara vårt eget fel och ansvar. Det vilar på arbetsgivaren och samhället.

Vi måste tillsammans göra något för att hjälpa varandra att orka. Det är dags för Kommunal att skapa en dialog för hur man kan öka hälsan och orken för oss som jobbar i vården och i andra slitsamma yrken. Alla måste med, arbetsgivare, fackliga organisationer, personal och företagshälsovård.

Många arbetsplatser för ett jättebra kvalitetsarbete med arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och – enkäter. Använd dessa forum för att ha en dialog kring hälsopromotion. Ställ frågan till alla anställda: Vad krävs för att du ska klara att jobba till 70? Vad gör vissa människor för att orka? Skapa dialoger med alla arbetsgrupper, även de som har gått i pension. Trycket kan komma underifrån men alla måste med för annars kommer vi ingen vart. Starta cirklar, forum, grupper på facebook. Debattera i olika medier.

För mig är det självklart att jag vill vara en frisk och sund pensionär och leva tills jag blir hundra år och får ett brev från kungen. Frågan är bara hur det ska gå till?

Carina Jutemar,
undersköterska