SVAR: Som fackligt ombud är man utsedd av sina fackliga kamrater för att företräda sina arbetskamrater mot arbetsgivaren. Detta är reglerat i förtroendemannalagen och är det arbetssätt som dominerar på svensk arbetsmarknad. Det ställer givetvis höga krav på det fackliga ombudet, men uppdraget att företräda arbetskamraterna och inte arbetsgivaren är tydligt och brukar sällan leda till några problem. Om en arbetsrättslig tvist uppstår ska den enligt Kommunals arbetsordning hanteras av avdelningens lokalombudsmän.