SVAR: Visst kan man det! Resultatet blir just en stolpe som med stor sannolikhet kommer att reagera med en explosionsartad mängd nya årsskott. Att trädet dör på kuppen är inte troligt om det inte är gammalt och i dålig kondition eller är angripet av almsjukan.