Partiledaren Jonas Sjöstedt hade i en interpellation till äldreminister Maria Larsson (KD) frågat om vilka åtgärder hon tänker genomföra med anledning av att många arbetsgivare inom hemtjänsten saknar kollektivavtal.

I sitt svar hänvisade hon till den etiska plattform som har träffats mellan Kommunal, 12 andra fack och 4 arbetsgivareorganisationer. Den betonar att goda arbetsvillkor, i form av kollektivavtal, tillsammans med tydliga kvalitetsmått och öppenhet och insyn i verksamheten är grunden för en bra vård och omsorg.

Maria Larsson sa också att de flesta kommuner vid upphandling ställer krav om villkor enligt kollektivavtal även om det inte är tillåtet att kräva att entreprenören har ett sådant avtal.

Hon gav också sitt stöd till den svenska modellen där det är parterna, fack och arbetsgivare, som träffar kollektivavtal utan inblandning från politikerna.

Jonas Sjöstedt var inte nöjd med svaret. Han hänvisade till att privatiseringarna inom hemtjänsten har lett till sämre arbetsvillkor för de anställda vilket i sin tur påverkar kvaliteten på den omsorg som ges till de äldre.

Han, partikamraterna Ali Esbati och Eva Olofsson hänvisade i debatten med Maria Larsson till Kommunalarbetarens guldspadebelönade gräv om hemtjänsten. I dessa gräv berättas bland annat om att minst hälften av hemtjänstföretagen i Stockholm saknar kollektivavtal.

Personalen i dessa företag får inte betalt för restid mellan brukare, ingen övertidsersättning eller ersättning för arbete på obekväm arbetstid.

Jonas Sjöstedt upprepade kravet om att förbjuda privata vinster i välfärden för att istället använda dessa pengar till bättre villkor för personalen och högre kvalitet för brukarna. Han hänvisade till EU:s nya upphandlingsdirektiv som ger rätt att vid upphandling ställa krav om kollektivavtal.

Maria Larsson kritiserade Vänsterpartiet för att vilja ta ifrån de äldre deras valfrihet.

– Socialstyrelsens undersökning visar att 80 procent av de äldre är nöjda med att kunna välja själva. Det handlar inte bara om vilken omsorg de ska ha utan att också kunna bestämma vem som ska hjälpa dem med till exempel duschen på morgonen, sa hon.

Jonas Sjöstedt svarade att han också är för valfrihet, mellan kommunala alternativ och andra utan privat vinstintresse. Men han betonade att valfrihet inte får gå ut över de anställdas villkor.

– Saknas kollektivavtal är det svårt att garantera goda villkor för personalen, sa Jonas Sjöstedt.